Henrik Blome var født i Holsten. Han tjente i grevefejden, kom 1534 i fangenskab i Nyborg, udvekslet året efter og var 1535 hofsinde hos kong Christian III. I 1541 ses han som lensmand på Hald og foged på Spøttrup. 

Carl Arnold Leopold Heise (1837-1915) var født i Birkerød som søn af sognepræsten. Han bestod en filologiskhistorisk embedseksamen og var i mange år rektor i Viborg. Samtidig dyrkede han sin historiske interesse.

I 1887-89 fik Heise i Danske Magazin optaget sin artikel: "Henrik Blome, Lensmand paa Hald, og hans Stridigheder med den danske Adel". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.