Michael Franck var født 1569 i en landsby tæt ved Franfurt an der Oder som søn af en præst. Allerede som 15-årig blev han indskrevet ved universitetet i Franfurt a.d.O. På grund af pestudbrud blev hans ophold her kortvaringt, og han begav sig på flere rejser bl.a. til Danmark. 

Troels Frederik Troels-Lund (1840-1921) kom til verden i København som søn af en fuldmægtig. Han blev cand. theol. og senere dr. phil. på disputatsen "Om Sokrates's lære og personlighed". I flere år var han lærer ved Hærens Officersskole og fra 1897 kongelig ordenshistoriograf. Han kendes mest for "Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede", der udkom 1879-1901 i 14 bind.

I 1887-89 fik Troels-Lund i Danske Magazin optaget sin artikel: "Michael Francks Rejse til Danmark 1590". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.