Jørgen Gyldenstierne skønnes født i 1482. Han ses immatrikuleret 1524 i Strasbourg og samme år i Bologna. Herefter var han bl.a. kannik i Odense og ærkedegn i Ribe. Han døde i 1551 og blev begravet i St. Knuds Kirke i Odense. 

Holger Frederik Rørdam (1830-1913) kom til verden i præstegården i Låstrup, Viborg amt som søn af sognepræsten og blev selv teolog, men udviklede tidligt en stor interesse for historiske emner. Han var en aktiv foreningsmand og bl.a. meget engageret i udgivelsen af Kirkehistoriske Samlinger. I 1867 blev han dr. phil. på afhandlingen "Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen". Ved siden af sin meget store produktion af historiske artikler og bøger beklædte han præsteembeder flere forskellinge steder i landet.

I 1887-89 fik han i Danske Magazin optaget sin artikel: "Efterretninger om Humanisten Jørgen Gyldenstjerne". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.