Kirsten Munk (1598-1658) var datter af statholder i Norge Ludvig Munk til Nørlund og Ellen Marsvin. 1615-1628 var hun Christian 4.'s hustru "til venstre hånd". Hun fik 12 børn sammen med Christian 4.

Sophus Laurits Henrik Christian Julius Birket-Smith (1838-1919) var født i Randers som søn af en boghandler og kom i dåben til at hedde Sophus Laurits Henrik Christian Julius Schmidt. Han blev student som 17-årig og begyndte at studere medicin, men opgav studiet til fordel for historie og fik i 1863 ansættelse som assistent ved universitetsbiblioteket. Efter deltagelse i krigen i 1864 vendte han tilbage til biblioteket, som han i 1880 og indtil sin pensionering var leder af. Ved siden af biblioteksgerningen var han en meget flittig forfatter, der fik udgivet bøger om litteratur- og personalhistorie.

I 1887-89 fik Birket-Smith i Danske Magazin optaget sin artikel: "Nogle Optegnelser af Fru Kirsten Munk og hendes Slægt, Fra Arkivet paa Ovesholm". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.