"Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve [1589-1648]" blev i 1887-1947 udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie (Kildeskriftselskabet) ved Carl Frederik Bricka (1845-1903), Julius Albert Fridericia (1849-1912) og Johanne Christine Eleonora Skovgaard (1879-1966). Værket i 8 bind omtales af Kildeskriftselskabet:

Når Christian IV står så levende i den historiske erindring, skyldes det ikke kun hans lange regeringstid med dens farverige begivenheder og de pragtfulde bygninger, han efterlod sig. Når vi i dag kan komme tæt på Christian IV som menneske og hersker, skyldes det først og fremmest de ca. 3.000 bevarede egenhændige breve (dvs. breve kongen selv skrev i modsætning til embedskorrespondance, han kun underskrev), der her er udgivet samlet og forsynet med noter. Brevene omhandler stort og småt. Der er ordrer angående hofholdningen, breve til familien, udenrigspolitiske statements, indtil flere fremstillinger af bruddet med Kirstine Munk, der ikke lader moderne skilsmisser noget efter, og meget mere. Og hele vejen igennem mærker man kongens stærke personlighed.

Med tilladelse fra Kildeskriftselskabet har jeg scannet de 8 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1. Bind. 1589-1625.

2. Bind. 1626-1631.

3. Bind. 1632-1635.

4. Bind. 1636-1640.

5. Bind. 1641-1644.

6. Bind. 1645-1648.

7. Bind. Tillæg.

Supplement 1584-1648. 

Hver PDF-fil afsluttes med registre. Herudover har jeg valgt at samle registrene fra de 8 bind i en samlet søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Hvis du søger oplysninger om steder eller personer med relationer til kongen, vil det være et godt sted at lede.