Ditlev Ahlefeldt (1617-1686) kom til verden på Gelting Gods i Angel som søn af godsejeren. Efter dannelsestur rund i Europa vendte han hjem i 1640 og overtog administrationen af flere godser. I 1651 blev han landsråd i hertugdømmerne, og 1652-79 var han amtmand i Flensborg. Han blev benyttet til flere forskellige diplomatiske hverv.

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

Bobé påtog sig at oversætte og udgivet Ahlefeldts erindringer, der anses for interessante for dansk historie ved sine karakteristikker af samtidige politiske personligheder i Danmark og hertugdømmerne. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.