Christian Villads Christensen (1864-1922) var født i Nørbæk sogn, Viborg amt som søn af en skolelærer og kirkesanger. Efter embedseksamen blev han assistent i Rigsarkivet, der senere førte ham til stillingen som arkivar ved Københavns rådstuearkiv. Han skrev doktordisputats om "Baareprøven" og er kendt for en omfattende historisk produktion. Fra 1896-1911 var han redaktør for "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi".

Den fulde titel er: "Om Baareprøvens Anvendelse i Jylland. Uddrag af Retssager fra Viborg Landsting". Artiklen er i 1899-1900 optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.