Frederik Wilhelm Berg Meidell (1833-1913) kom til verden i Helsingør som søn af en premierløjtnant og valgte som sin far at gå militærvejen. Fra 1895 virkede han som journalist ved Fædrelandet og kastede sig over krigsvidenskabelige og historiske studier. Han medvirkede  ved udarbejdelsen af "Billeættens Historie fra c. 1600 til Nutiden" og gav heri, navnlig for 17. århundredes vedkommende, en række livfulde og interessante skildringer af adelens økonomiske tilstand.

Den fulde titel er: "En Herredagsdom af 13. Maj 1636, der belyser Tilstandene i Kolding under Hærens Mytteri i September 1627".

Artiklen er i 1891-93 optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi".

Chr. Villads Christensen fik i samme årgang optaget et tillæg til Meidells artikel. Jeg har scannet artikel og tillæg til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.