Claus Bille (1560-1600) var født på Visborg Slot på Gotland. Han gjorde tjeneste i kancelliet og senere til søs som skibshøvedsmand og løjtnant.

Frederik Herman Christian Weeke (1832-1905) kom til verden i Odense som søn af en købmand. Fra 1861 var han ansat på Det Kgl. Bibliotek.

Artiklen er i 1876-77 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.