Eske Brock (1560-1625) blev født på godset "Vemmetofte" ved Faxe som søn af godsejeren. I sine meget unge år blev han sendt til Strabourg for at studere, og som 20-årig overtog han efter sin moder herregården Gammel Estrup. Ved spekulation overtog han en mængde godser og anses for ved sin død at være landets største jordbesidder. Han er kendt for sine dagbogsoptegnelser indført i almanakker, hvoraf 9 er bevaret fra tiden 1604-1622.

Ludvig Jørgen Frederik Moltke (1819-1878) kom til verden i København som søn af en kammerjunker hos dronningen. Som cand. jur. gjorde han karriere som embedsmand og var fra 1855 overauditør og senere by- og herredsfoged.

Artiklen er 3 dele i 1872-73, 1873-74 og 1877-79 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1872-73

1873-74

1877-79