Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Otto Krag til Voldbjerg's Kalenderoptegn. for Aarene 1649, 1656 og 1657" ved J. A. Fridericia, 1872-73

Otto Krag til Voldbjerg (1611-1666) var en dansk lensmand og rigsråd.

Julius Albert Fridericia (1849-1912) var født i København som søn af en silke- og klædehandler. Som 17-årig blev han student, og 6 år senere tog han magisterkonferens i historie med speciale i 1600-tallets danske historie. Han er kendt for et omfattende og anerkendt historisk forfatterskab.

Artiklen er i 1872-73 optaget i "Danske Samlinger til Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.