Vilhelm Adolph Secher (1851-1918) kom til verden i præstegården i Store Brøndum syd for Aaborg som søn af sognepræsten. Som 18-årig blev han student og 7 år senere cand. jur. Han kastede sig over retshistoriske emner, forsvarede i 1885 sin doktordisputats og er kendt for en meget omfattende og anerkendt forfattervirksomhed. I mange år var han tilknyttet Rigsarkivet - fra 1903-15 som Rigsarkivar.

I 1885-86 fik han udgivet: "Samling af Kongens Rettertings Domme 1605-1614 : Judicia placiti regis Daniæ justitiarii".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.