Jacob Kornerup (1825-1913) var født i Roskilde som søn af en købmand. Som 20-årig dimitteredes han fra Roskilde Katedralskole. Han valgte at følge sin interesse for tegne- og malerkunst og blev elev på Kunstakademiet. Han blev kendt for sit omhyggelige arbejde med restaurering af vore gamle domkirker, og på sine ældre dage spillede han en rolle som lokalhistoriker. 

I 1892 fik han udgivet sin beskrivelse af fødebyen: "Roskilde i gamle Dage". Den afsluttes med et stor afsnit: "Breve, Dokumenter og Uddrag af Raadstueprotokoller m.m. vedrørende Roskilde Bys Historie til 1800".

Af afsnittet har jeg dannet en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.