Vilhelm Adolph Secher (1851-1918) kom til verden i præstegården i Store Brøndum syd for Aaborg som søn af sognepræsten. Som 18-årig blev han student og 7 år senere cand. jur. Han kastede sig over retshistoriske emner, forsvarede i 1885 sin doktordisputats og er kendt for en meget omfattende og anerkendt forfattervirksomhed. I mange år var han tilknyttet Rigsarkivet - fra 1903-15 som Rigsarkivar.

Den fulde titel er: "Årbog, skreven af Kristen Staphensen, præst ved Budolfi kirke i Ålborg i det 16de århundrede, med flere". Artiklen er i 1874-75 optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.