Jørgen Christensen Skeel (1656-1695) blev født på Gl. Estrup som søn af godsejeren. Efter studier i København foretog han flere udlandsrejser og blev udnævnt til kammerjunker efter sin hjemkomst. Han søgte ikke statstjeneste men gik op i bestyrelsen af de mange godser, han havde arvet efter sin fader.

Jens Gustav Bang (1871-1915) kom til verden i Store Heddinge som søn af en cand.theol. Han blev mag.art. i historie og dr.phil. på afhandlingen "Den gamle Adels Forfald". 

I 1893-95 fik Bang sin artikel om Skeels dagbøger optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.