Hans Steffensen (1561-1625) var skoleforstander i Sorø og professor ved Københavns Universitet. 

Den fulde titel er: "Breve fra Professor Johannes Stephanius til Biskop Mogens Madsen i Lund" af Holger Fr. Rørdam.

Artiklen er i 1869-71 optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.