Ifølge Wikipedia:

Herluf Trolle (omkring 1516 på Lillø Slot i Skåne – 25. juni 1565 i København) var en dansk admiral og søhelt. Flere steder er opkaldt efter Trolle, der også er regnet som en slags stifter af Herlufsholm skole. Herluf Trolle var en del af den skånske adelsslægt Trolle. Trolle blev født som det tolvte af den skånske adelsmand Jakob Trolles femten børn, den 14. januar. Fødeåret er ukendt, men er beregnet til 1516.

Som 19-årig blev Trolle sendt til København for at studere ved Vor Frue for derefter at studere i Wittenberg. Han giftede sig med den rige hofjomfru Birgitte Gøye, der var datter af rigshofmester Mogens Gøye. En håndfuld hjertelige brev fra ham til hende er bevaret. Både Trolle og hans kone var kendt for deres ydmyge liv og gode kirkevaner. Herluf Trolle var kulturens mand, han oversatte blandt andet Davids 3. salme og Te Deum til dansk. Han fremmede litteratur og lærdom ved at uddanne folk i trange kår. I 1559 blev Trolle udnævnt til admiral over den danske flåde. I 1560 flyttede han fra Nordsjælland til Skovklosteret ved Næstved, som han herefter omdøbte til Herlufsholm.

Gustav Ludvig Wad (1854-1929) blev født i Seden Præstegaard ved Odense som søn af sognepræsten. Som 18-årig dimitteredes han fra Herlufsholm med 1. karakter. 3 år senere blev han cand. phil. og efter yderligere 4 år cand. polit. I 1893 blev han leder af det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn - det senere Landsarkivet for Fyn og kendes for et omfattende forfatterskab især inden for personalhistorie.

I 1893 fik Wad i 2 bind udgivet sine afskrifter af Herluf Trolle og Birgitte Gøyes breve.

Det Kongelige Bibliotek har scannet begge bind. Jeg har efterbehandlet disse scanninger til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Del

Andel Del