Christian Sophus August Erslev (1852-1930) kom til verden i København som søn af en cand. theol. Som 24-årig tog han magisterkonferens i historie, og fra 1883-1916 ses han som professor i historie ved Københavns Universitet. Fra 1916-1924 var han rigsarkivar. Han er kendt for et meget omfattende forfatterskab om Danmarks historie og fik udgivet mange kildeskrifter.

Arthur Julius William Mollerup (1846-1917) kom også til verden i København som søn af en cand. jur. Som 20-årig blev han student fra Metropolitanskolen og 6 år senere magister i historie. I 1880 forsvarede han sin disputats: "Danmarks Forhold til Lifland fra Salget af Estland til Ordensstatens Opløsning 1346-1561". Han gjorde karriere inden for Nationalmuseet og var i en periode dets direktør. Han er kendt for et meget omfattende forfatterskab af historiske værker.

I 1881-82 arbejdede de sammen om "Danske Kancelliregistranter 1535-1550", der blev udgivet af "Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie". Bogen  afsluttes med et meget fyldigt navneregister samt sag- og ordregister. 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.