Knud Brahe (1555-1615) var født på Ålborghus som søn af en rigsråd og broder til Tyge Brahe. Han fik en militær uddannelse, og fra 1589 ses han som lensmand på Århusgård og senere Bygholm.

Carl Arnold Leopold Heise (1837-1915) kom til verden i Birkerød som søn af sognepræsten. Han bestod en filologiskhistorisk embedseksamen og var i mange år rektor i Viborg. Samtidig dyrkede han sin (lokal-)historiske interesse og fik udgivet en del bøger og artikler, bl.a. "Knud Brahes Skrivkalender for Aaret 1600", som i 1874-75 blev trykt i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi".

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link