Danmarks gamle Love paa Nutidsdansk blev udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Erik Kroman og Stig Iuul påtog sig at udarbejde bogværket i 3 bind.

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 3 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Bind med Skaanske Lov og Valdemars sjællandske Lov

Andet Bind med Eriks sjællandske Lov, Jyske Lov samt Skaanske og sjællandske Kirkelove

Tredie Bind med retshistorisk indledning, kommentar og sagregister