Under vor Haand og Segl er udarbejdet af Franz Blatt og udgivet i 1943 af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 

Ifølge indholdsfortegnelsen:

Kongebreve og Pavebreve
Rigslove og Standretter
Bispebreve, Breve fra verdslige Institutioner; Privatbreve
Liste over tekniske Ord, Møntværdier m.m.

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.