Erik Jørgensen Kroman (1892-1982) kom til verden i Marstal som søn af en skibsfører. Efter realeksamen og lærereksamen blev han student i 1914. Nogle år var han bestyrer af en realskole, og i 1925 tog han skoleembedseksamen i historie, dansk og engelsk. I 1930 blev han ansat ved Rigsarkivet, hvor han avancerede til overarkivar og blev pensioneret som 70-årig. Han arbejdede meget med håndskrifter og fik udgivet en del historiske værker.

I 1980 udgav Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie hans skrift: "Danmarks middelalderlige annaler", som var en bearbejdelse af M. Cl. Gertz', Marcus Lorenzens og Ellen Jørgensens tidligere udgaver om samme emne.

Ifølge indholdsfortegnelsen:

Annales Colbazenses
Dansk-svenske annaler 916-1263
Dansk Tekst Årbog 1074-1255
Annales Lundenses
Annales Scanici (Skånske årbog)
Annales Valdemarii
Annales Nestvedienses vet.
Annales Nestvedienses minores
Annales Sorani vet.
Annales Sorani recentiores
Annales Sorani ad 1268
Chronica Sialandie
Annales Visbyenses
Annales Ryenses I
Annales Ryenses II Danskoversættelse A 14. årh.
Annales Ryenses III Dansk oversættelse B 15. årh.
Annales Ryenses IV Dansk oversættelse C 15. årh.
Annales Ripenses
Annales 980-1286
Annales Essenbecenses
Chronica Jutensis
Jysk Årbog
Annales Dano - Svecani 826-1415
Annales 1095-1194
Annales 1259-1286
Annales 1101-1313, 933-1263
Annales 841-1006 og Annales 1246-1265
Annales ad 1290
Annales 1098-1325
Annales 1275-1347

Med tiiladelse fra Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie (Kildeskriftselskabet) har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.