Henning Matzen (1840-1910) kom til verden i Rebbjergskov, Satrup sogn i Slesvig som søn af en væver. Som 19-årig blev han student fra Flensborg og 5 år senere juridisk kandidat. I 1870 tiltrådte han som professor ved Københavns Universitet. Han udfoldede et imponerende forfatterskab og var i mange år medlem af Landstinget - fra 1894-1902 tingets formand.

I "Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest til Erindring om Kirkens Reformation" i 1889 fik han optaget "Danske Kongers Haandfæstninger. Indledende  Undersøgelser". 

Indbydelsesskriftet afsluttes med 11 livsskildringer af videnskabsmænd, der i 1888-89 erhvervede akademiske grader, 5 den medicinske og 6 den filosofiske doktorgrad:

Niels Hans Godskesen, født 21.februar 1863

Christian Ulrick Emil Petersen, født 12.april 1856

Viggo Albert Poulsen, født 31. maj 1855

Valtyr Gudmundsson, født 11. marts 1860

Hans S. Kaarsberg, født 26. januar 1854

Rasmus Olsen Besthorn, født 29. oktober 1847

Emil Müller, født 15. juni 1859

Hans Larsen Møller, født 8. april 1861

Niels Thorkild Rovsing, født 26. april 1862

Christian Jürgensen, født 27. juni 1846

Hector Frederik Estrup Jungersen, født 13. januar 1854

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.