Ellen Sophie Rasmine Jørgensen (1877-1948) kom til verden i København som datter af en snedkermester. Hun var tidligt historisk interesseret og tog som 26-årig embedseksamen på Københavns Universitet. 6 år senere forsvarede hun disputatsen "Helgendyrkelse i Danmark" og blev herved den anden kvindelige historiker i Danmark, der blev dr. phil. I mange år var hun tilknyttet Det Kgl. Bibliotek, hvor hun fandt inspiration til sine mange historiske udgivelser.

I 1920 fik hun udgivet "Annales Danici medii ævi", der blev omtalt i "Historisk Tidsskrift":

Ellen Jørgensens udgave af Annales Danici. Den er i enhver henseende en lettelse for forskeren, der nu i et lethandeligt bind finder samlet teksterne til alle disse aarbøger, han ellers møjsommeligt maatte sammenplukke af de forskellige bind af Scriptores; og ganske særligt glæder man sig over, at udgiveren har haft den udmærkede ide at aftrykke de seks vigtigste aarbøgers tekst 1130-1307 side om side, fordi dette i saa høj grad vil lette et studium af deres indbyrdes kildeforhold.

Bogen indledes med omtale på dansk af:

Colbazaarbogen
Valdemaraarbogen
Den ældre Næstvedaarbog
Lundeaarbogen
Rydaarbogen
Den ældre Sorøaarbog
Den yngre Næstvedaarbog
Dansk-svensk Aarbog 916-1263
Aarbog fra Slesvig
Aarbogen 67-1287
Dansk-svensk Aarbog 826-1415
Den yngre Sorøaarbog
Essenbækaarbogen
Ribeaarbogen
Jydske Krønike
Sjælandske Krønike
Skaanske Aarbog
Aarbøgerne 980-1286, 1095-1194
Aarbogen 1259-1286
Excerpterne 841-1006, 1246-1265
Annalistiske Noter, der ender 1290
Annalistiske Noter 1098-1325
Annaludtog 1101-1313
Aarbogsfragment 1275-1347
Noter af dansk Herkomst i udenlandske Arbejder

og herefter følger den lantinske tekst.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.