Adam af Bremen (c.1040– c.1081) var kannik ved domkirken i Bremen og en af de mest betydningsfulde tyske kronikører i middelalderen. Han er berømt for sin krønike om ærkebispedømmet Hamborgs historie: "Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum (De Hamburgske ærkebiskoppers store gerninger)" eller "Adam af Bremens krønike", som er en vigtig kilde til danmarkshistorien fra o. 850 til ca. 1074 med oplysninger om livet i Norden. Han beskrev som den første Grønland og Vinland. Desuden tegnede han et særdeles vellignende kort over Skandinavien målt i dagsrejser.

Peter Wilhelm Christensen (1819-1863) var født i København og ses som præst i Tønning 1850-1863. Han fik i 1862 udgivet sin danske oversættelse af Adam af Bremens krønike med den fulde titel: "Adam af Bremen om Menigheden i Norden under Erkesædet i Bremen og Hamborg (788-1072). Tilligemed sammes Beskrivelse af de nordiske Lande".

Jeg har scannet bogen, der er trykt med gotisk skrift. Denne scanning har jeg efterbehandlet med Transkribus til en reelt søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.