Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

Bobé berejste 1912-15 Grønland og indsamlede materiale til flere titler om Grønlands historie, herunder "Diplomatarium Groenlandicum 1492-1814 : Aktstykker og Breve til Oplysning om Grønlands Besejling, Kolonisation og Missionering". Bogen indeholder afskrift af 300 dokumenter og afsluttes med anmærkninger, sag-, sted- og navneregistre. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.