Jørgen Olrik (1875-1941) kom til verden på Frederiksberg som søn af en maler. Som 23-årig blev han cand. mag. med historie som hovedfag og var allerede da tilknyttet Nationalmuseet og Dansk folkemuseum. Han er kendt for et meget omfattende historisk forfatterskab.

I 1898 fik han udgivet sin oversættelse af Roskildekrøniken. Bogen indledes med:

Den lille krønike, som her er oversat, er det ældste forsøg på at skrive en sammenhængende fremstilling af Danmarks historie, fra kristendommens indførelse til forfatterens egen samtid.

Krøniken må uden tvivl være forfattet af en dansk mand, der som klerk var knyttet til bispestolen og domkapitlet i Roskilde; dette sidste ses tydelig af den store rolle, som Roskildebispen og Roskildekirken spiller i fremstillingen. Affattelsestiden falder i den første del af Erik Lams regering: Olaf, Harald Kesjes søn, som blev fældet 1143, omtales nemlig i krøniken som endnu levende, og før dette år må denne altså være skreven. Krøniken stanser meget brat; det sidste, som den beretter, er striden mellem Rike og Eskil om ærkebispedømmet i Lund, deres påfølgende udsoning, og Rikes indsættelse til bisp i Roskilde, hvilke begivenheder fandt sted 1137-38.  Kort derefter må krøniken være affattet eller i al fald afsluttet (altså c. 1140).

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.