Carl Frederik Bricka (1845-1903) kom til verden i København som søn af en læge. Allerede tidligt i livet fattede han interesse for historie og er kendt for et omfattende historisk forfatterskab. Han var tilknyttet Det Kongelige Bibliotek og senere Rigsarkivet. Fra 1897 og til sin død var han rigsarkivar.

Artiklen er i 1872-73 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.