Mathias Hans Rosenørn (1814-1902) var født i Randers som søn af en generalkrigskommissær. Som 17-årig dimmiteredes han fra Sorø Akademi, og 5 år senere tog han juridisk embedseksamen. Han gjorde karriere inden for offentlig forvaltning og var i en kort periode stiftamtmand over Island. Fra 1849-51 var han indenrigsminister og senere amtmand for Randers Amt. Han dyrkede samtidig sin historiske interesse og fik ugivet flere titler.

Han nævner i artiklen:

Til en Begyndelse meddeles her, efterat Besidderen af Stamhuset Bistrup Hofjægermester Honnens de Lichtenberg med største Forekommenhed har aabnet mig Adgang til Benyttelse af Stamhusets ældre Brevsamling, nogle Documenter, der navnlig vedkomme Eiendomme i Skjød Sogn, et Thingsvidne fra Sabro Herred om Gods i Lyngaa og en Landstingsact vedkommende et Enemærke i Galthen Herred.

Artiklen er i 1880-81 optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.