Jon Tursön menes født omkring 1510 og blev kannik i Lund i 1536. 

Carl Joakim Brandt (1817-1889) kom til verden i Nyborg som søn af en købmand og russisk vicekonsul. Han valgte at læse teologi, og var som sognepræst præget af Grundtvigs tanker. I 1872 afløste han Grundtvig som præst ved Vartov kirke. Ved siden af dette virke studerende han historie og skrev artikler til bl.a. Dansk Kirketidende. Han er også kendt for sine digte og bidrag til den danske salmebog.

Artiklen er i 1853-56 optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.