Oluf August Nielsen (1838-1896) blev født på "Endrupholm" ved Bramminge i Vestjylland som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark". Mange af hans tidlige historiske bøger og artikler omhandler herreder i Vestjylland.

I 1869 fik han udgivet: "Samling af Adkomster, Indtægtsangivelser og kirkelige Vedtægter for Ribe Domkapittel og Bispestol, nedskrevet 1290-1518, kaldet "OLDEMODER" (Avia Ripensis)".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.