Jørgen Olrik (1875-1941) kom til verden på Frederiksberg som søn af en maler. Som 23-årig blev han cand. mag. med historie som hovedfag og var allerede da tilknyttet Nationalmuseet og Dansk folkemuseum. Han er kendt for et meget omfattende historisk forfatterskab.

I 1900-01 fik han udgivet "Krøniker fra Valdemarstiden" med dette indhold:

Krøniken om Lejrekongerne

Sven Aggesøn, Danernes historie

Optegnelser om Vederloven:
a. Vederlovens danske tekst
b. Sven Aggesøns tekst

Beretning om Danernes færd til det hellige land

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.