Christian Emanuel Fritz Reinhardt (1829-96) kom til verden i København som søn af en underofficer i Søetaten og voksede op i Nyboder i et et fattigt hjem. Ved gode menneskers hjælp blev han optaget på Metropolitanskolen og blev student som 20-årig. 5 år senere tog han embedseksamen og blev ansat i Justitsministeriet. Han er kendt for et omfattende historisk forfatterskab. Hans livsværk blev "Valdemar Atterdag og hans Kongegjerning med et Tillæg af hidtil utrykte Diplomer". 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.