Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Valdemar Atterdag og hans Kongegjerning med Tillæg af hidtil utrykte Diplomer"af C.E.F.Reinhardt,1880

Christian Emanuel Fritz Reinhardt (1829-96) kom til verden i København som søn af en underofficer i Søetaten og voksede op i Nyboder i et et fattigt hjem. Ved gode menneskers hjælp blev han optaget på Metropolitanskolen og blev student som 20-årig. 5 år senere tog han embedseksamen og blev ansat i Justitsministeriet. Han er kendt for et omfattende historisk forfatterskab. Hans livsværk blev "Valdemar Atterdag og hans Kongegjerning med et Tillæg af hidtil utrykte Diplomer". 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.