Fyens Stifts litterære Selskab blev stiftet i 1815 og eksisterede indtil 1889. I 1841 stod selskabet for udgivelsen af "Aktstykker, for største Delen hidtil utrykte, til Oplysning især af Danmarks indre Forhold i ældre Tid". Dokumenterne blev samlet og afskrevet af Casper Paludan-Müller (1805-1882), Christian Andreas Herman Kalkar (1802-1886) og Jørgen Lindegaard Rohmann (1797-1860). I 1845 udkom anden samling ved Paludan-Müller og Rohmann.

Jeg har scannet en udgave fra 1845 med begge samlinger, der indeholder mange spændende og oplysende dokumenter vedr. fynske byer og herregårde med det ældste fra 1200-tallet og de fleste fra 1500-1600-tallet. Hver af de 2 samlinger indledes med en indholdsfortegnelse over dokumenterne, og hver af samlingerne afsluttes med et sag- og navneregister.

Jeg har scannet bogen, der er trykt med gotisk skrift til 2 søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Samling

Anden Samling