Adolph Ditlev Jørgensen (1840-1897) kom til verden i Graasten som søn af en farver. Efter præliminæreksamen fra Flensborg latinskole rejste han til København, hvor han forsøgte sig med forskellige studier og endte med at koncentrere sig om historiske fag. I 1882 blev han udnævnt til leder af Kongerigets arkiv og Gehejmearkivet, og fra 1889 og til sin død var han landets første rigsarkivar. Hans forfatterskab er meget omfattende og anerkendt.

I 1879 fik han udgivet sin samling af kildeskrifter og oldbreve, der omhandler Valdemar Sejr. Ifølge bogens indholdsfortegnelse:

I. Årbøger fra Valdemar Sejrs tid.
II. Af Arnold af Lübeks Venderkrønike
III. Oldbreve vedkommende biskop Valdemar og de tyske naboer (1190—1216)
IV. Kongens fangenskab og de mislykkede hævnkrige
V. Af Henrik af Letlands Livlandskrønike
VI. Pavebuller og andre oldbreve vedkommende Estland (1206—38)
VII. Kong Valdemars jordebog
VIII. Kong Valdemars lovgivning
IX. Oldbreve til oplysning om kong Valdemars tid
X. Kongegravene i Ringsted klosterkirke

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.