Konrad Barner (1836-1903) kom til verden på "Eskildstrup" ved Ringsted som søn af godsejeren. Han blev student fra Herlufsholm og cand. polit. som 26-årig. Hele sit arbejdsliv var han tilknyttet toldvæsenet og afsluttede karrieren som overtoldinspektør. Samtidig var han meget interesseret i slægtshistorie og fik i 1874 udgivet: "Familien Rosenkrantz's Historie. I. Fra de ældste Tider til Begyndelsen af det 16 Aarhundrede".

Carl Arnold Leopold Heise (1837-1915) var født i Birkerød som søn af sognepræsten. Han bestod en filologiskhistorisk embedseksamen og var i mange år rektor i Viborg. Samtidig dyrkede han sin (lokal-)historiske interesse og påtog sig i 1892 at udgive opfølgningen på Konrad Barners værk: "Familien Rosenkrantz's Historie. II. Erik Ottesen Rosenkrantz's Efterkommere c. 1500-1550".

Begge bind afsluttes med store tillæg: "Diplomatarium til Familien Rosenkrants's Historie" på henholdsvis 207 og 295 sider. Bind I omfatter afskrift af 196 dokumenter fra tiden 1355-1499. Bind II indeholder 226 dokumenter fra tiden 1500-1572.

Det Kongelige Bibliotek har scannet begge bind. Jeg har efterbehandlet disse scanninger til pæne PDF-filer, der er søgbare f.s.v.a. indeholdet af dokumenterne, men overskrifterne i gotisk skrift er ikke søgbar. PDF-filerne kan downloades via disse links:

Bind I

Bind II