Holger Hertzum-Larsen (1923-2017) udgav i 1998 på eget forlag "Jydske domme og dokumenter 1440-1700", der indeholder afskrift af 302 domme og dokumenter. Bogen indledes med:

Forord.

 

Gennem mit arbejde med udgivelsen af "Register til Herredagsdomme" blev jeg opmærksom på en række domme og dokumenter, der ikke tidligere har været trykt. Dette materiale er blevet suppleret med andet materiale, både fra de jyske godsarkiver, Viborg Landstings dombøger, herredstingsbøger og ikke mindst fra stævningsbøgeme til herredagsdomme, der er et upåagtet element til oplysning om især almuens medvirken til domsafsigelserne, da disse er nævnt i stævningerne, men undladt i herredagsbøgeme. I stævningsbogen 1638 nævnes en sag fra Kolding hvor der indkaldes 38 personer.

Domme og dokumenter er især udvalgt efter deres indhold af familiemæssige og sociale oplysninger fra perioden, mere end det juridiske. Da min interesse især har drejet sig om de tre Home herreder, er der en del med derfra. I ufredstider benyttede man herredstinget til at få nedskrevet hvad man kunne gøre krav på, så man var sikker på at få sin ret, når der igen blev fredeligere forhold. Her finder man skifter tinglyst. Man finder også menneskelige episoder, f. eks. da en mand i Ho sogn havde problemer med at få en af sine døtre afsat, måtte han på tinge for at få sin kommende svigersøn til at gifte sig med hende. Eller en mand der var tilsagt til tinge, men ikke nåede frem på grund af drukkenskab og tab af sit værge (sabel). Eller da Karen Hansdatter på gården Brick i Ål sogn var til fredagsmesse. Da hun kom ud fra messen var det ene hjul på hendes firehjulede vogn borte. Hun måtte på Kærgård birketing for at få det efterlyst.

Rækkefølgen af bogens 302 domme og dokumenter er ordnet således, at ældst nævnte dokument i en akt er afgørende for placeringen. Således vil en sag fra eksempelvis 1645, som indeholder et dokument fra 1534 være placeret før en sag fra 1560 hvis der ikke findes ældre dokumenter i denne sag.

Arkivalierne er hentet fra følgende, med antal i parentes:

Astrup godsarkiv (3), Bidstrup godsarkiv (18), Bøvling lensregnskaber (10), Endrupholm godsarkiv (4), Fussingø godsarkiv (6), Første jydske reg.s kasseregnskab (1), Hammelmose godsarkiv (1), Hammerum herreds tingbøger (7), Hids herreds tingbøger (3), Kongens retterting, herredagsdombøger (8), Kongens retterting, stævningsbøger (77), Janderup præstearkiv (2), Jyske registre (1). Klarup godsarkiv (1), Kongstedlund godsarkiv (1), Lundenæs lensregnskaber (9), Mariager klosterarkiv (3), Mejlgård godsarkiv (3), Nørholm godsarkiv (3), Odden og Stenbæk godsarkiv (1), Ribe bispearkiv (15), Ribe rektorats godsarkiv (1), Ringkøbing rådstueprotokol (1), Rodstenseje godsarkiv (1), Slavs herreds tingbog (1), V. Home herreds tingbog (2), Viborg landstings dombøger (57), Viborg landstings skøde- og panteprotokol (1), Vrads herreds tingbog (5), Ågård godsarkiv (2).

De herreder og birke hvor sagerne var behandlet før de kom til højere instans:

Ballum h. (1), Bølling h. (1), Fleskum h. (1), Frøs h. (1), Fussingø b. (1), Galten h. (6), Ginding h. (4), Gudum b. (1), Gørding h. (3), Gør-dingMalt h. (2), Hammerum h. (1), Han h. (1), Hemingsholm b. (1), Hillerslev h. (1), Hindsted h. (2), Hjerm h. (2), Houlbjerg h. (5), Hviding h. (1), Kalvslund h. (2), Kærgård b. (1), Lemvig byting (1), Lustrup b. (1), Lysgård h. (1), Lønborg b. (1), Malt h. (2), Middelsom h. (1), Mols h. (1), Nim h. (1), Ning h. (1), Nørholm b. (1), Nørre Djurs h. (3), Nørre Home h. (17), Rinds h. (1), Sabro h. (3), Sdr. Bjert præstearkiv (1), Sdr. Djurs h. (1), Sdr. Hald h. (1), Sdr. Lyng h. (1), Skads h. (2), Skodborg h. (4), (1), Slet h. (1), Tyrstrup h. (1), Vandfuld h. (6), Varde byting (1), Varde retterting (1), V. Home h. (8), 0. Home h. (13), Århus kapitel (2).

 

Nr. Nissum i september 1998

                                                                                                                       H. Hertzum-Larsen.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.