Caspar Paludan-Müller (1805-1882) kom til verden i Kerteminde som søn af en sognepræst og senere biskop. Som 17-årig blev han student fra Odense og valgte at studere teologi. Det førte til et mangeårigt kald som adjunkt i Odense. Mest kendt er han for et meget anerkendt historisk forfatterskab.

Paludan-Müller fik af "Fyens Stifts literære Selskab" overdraget opgaven at udgive "Aktstykker til Nordens Historie i Grevefeidens Tid". Den udkom i 2 bind i 1852 og 1853 og indeholder afskrift af i alt 452 aktstykker.

Det Kongelige Bibliotek har scannet værket. Jeg har efterbehandlet disse scanninger til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Samling

Anden Samling