"Die Recessen und andere Akten der Hansetage" 1256-1537 er beskrevet i 26 bind, der kan downloades via dette link.