Peter Frederik Suhm (1728-1798) kom til verden i København som søn af en kommandørkaptajn. Han blev privat undervist og som 18-årig indskrevet på Københavns Universitet, hvor han studerede jura. Allerede efter 2 år blev han udnævnt som assessor i Hofretten. Det var imidlertid litteraturen, der var hans store interesse. Han er mest kendt for et meget omfattende forfatterskab og sin store bogsamling på omkring 100.000 bind, som han gav offentligheden adgang til. 

I 1779-81 udkom "Samlinger til den Danske Historie" i 2 bind. De kendes som "Suhm Samlinger". Suhm har skrevet forordet, men han lod yngre historikere udgive samlingen især efter manuskripter i hans egen bogsamling. Blandt indholdet er afskrift af mange danske aktstykker fra middelalderen. 

Det Kongelige Bibliotek har scannet de 2 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links: 

Første Bind

Andet Bind