Oluf August Nielsen (1838-1896) blev født på "Endrupholm" ved Bramminge som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark".

I 1872 fik han udgivet "Dueholms Diplomatarium. Samling af Breve 1371-1539, der i sin Tid ere opbevarede i St. Johannesklostret Dueholm paa Morsø". Bogen indeholder 197 afskrevne dokumenter, der er trykt i det originale gammeldanske sprog. Bogen afsluttes med et omfattende navneregister, der er oversat til nudansk. 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 2014 donerede Holger Hertzum-Larsen (1923-2017) en afskrift af hele bogen til DIS-Danmark - nu Danske Slægtsforskere. Holger Hertzum-Larsen har tydet alle de gamle dokumenter og oversat teksten til nudansk. En søgbar PDF-fil kan downloades via dette link.