Dronning Christine (1461-1521) var sachsisk prinsesse, der i 1478 blev viet til den senere Kong Hans. I livgeding (morgengave) fik hun bl.a. tildelt Næsbyhoved Len (ved Odense) og Tranekær Len (Langeland). I 1504 tog hun sin livgeding i Odense i brug og dannede hof der. 

William Christensen (1866-1949) kom til verden i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen allerede som 17-årig og tog 6 år senere skoleembedseksamen med historie som hovedfag. Fra 1891 var han ansat på Rigsarkivet, hvor han fandt inspiration til sine mange anerkendte historiske afhandlinger og kildeskrifter. I 1895 forsvarede han sin doktorafhandling: "Unionskongerne og Hansestæderne".

Regnskaberne for Dronning Chrstines hof er bevaret og giver et unikt indblik i datidens levevis i et stort hus. For slægtsforskere er det mest interessante de mange navne, der er nævnt.

William Christensen udgav i 1904 sine afskrifter af de gamle dokumenter. Bogens tekstafsnit er gengivet i det originale middelaldersprog, men det omfattende navne- og sagregister er oversat til nudansk.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.