Ole Færch med hjemmeside www.ferch.dk har bearbejdet det gamle register til et værk på 424 sider incl. sted- og personavneregistre. Ole Færch skriver:

Registeret er en samling af afskrifter af jordebøger over kongeligt gods og rente i Jylland, Fyn, Lolland, Sjælland og Skåne og omfatter gods i 46 af de ca. 183 herreder, der da var i kongeriget, i alt ca. 2.923 gårde. Det er et register over det gods, som ikke lå til de allerstørste slotslen. Godset var fordelt på 27 len, der hovedsagligt var på regnskab. De 2.923 gårde udgjorde i runde tale formodentlig omkring 17 % af Kronens gårde, og indtægterne var således en ikke uvæsentlig faktor i statsregnskabet.

Ole Færch stiller værket til rådighed som søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Rettelser og tillæg fra 2016 kan downloades her.