Ole Færch med hjemmeside www.ferch.dk har selv udarbejdet dette fantastiske værk på 928 sider + et omfattende register. Den fulde titel er: "Diplomatarium Hornumense, tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing 1216-1636". Ole Færch stiller det til rådighed som søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

Ole Degn har i 2005 omtalt Ole Færchs 1. udgave i en lille artikel i "Fra Himmerland og Kjær Herred". "Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred" har scannet årbogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 159-60 .