Gustav Ludvig Wad (1854-1929) blev født i Seden Præstegaard ved Odense som søn af sognepræsten. Han var fra 1893 leder af det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn - det senere Landsarkivet for Fyn og havde et omfattende forfatterskab især inden for personalhistorie.

Wads artikel om Sønder Broby sogn er en bearbejdning af et skrift fra 1778 "Kort Beskrivelse over Sønder Brobye Sogn i Fyhn. Samlet af Knud Pedersen Næraae, Sogne-Degn for samme Meenighed". G. L. Wads artikel blev trykt i "Fra Fyens Fortid", tredie bind, der udkom i 1921. Artiklen afsluttes med gengivelse af et antal breve med tilknytning til Sønder Broby sogn. Det ældste brev er fra 25. august 1513.

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Brevene fremgår af siderne 38-58.