Carl Arnold Leopold Heise (1837-1915) kom til verden i Birkerød som søn af sognepræsten. Han bestod en filologiskhistorisk embedseksamen og var i mange år rektor i Viborg. Samtidig dyrkede han sin (lokal-)historiske interesse og fik udgivet en del bøger og artikler, bl.a. "Diplomatarium Vibergense. Breve og Aktstykker fra ældre viborgske Arkiver til Viborg Bys og Stifts Historie 1200-1559".

Bogen indledes med en beskrivelse af de ældste arkiver i Viborg by og stift. Hovedindholdet er 340 sider med afskrift af 421 gamle breve og aktstykker fra perioden 1200-1559. Bogen afsluttes med et omfattende navne- og stedregister, hvor navnene er oversat til nudansk. Ikke alle navne er medtaget i registeret ifølge denne note:

Bøndernavnene i Skjødebreve, Tingsvidner og lignende Breve ere i Reglen forbigaaede, uden hvor Navnets eller Navneformens Særegenhed eller lignende Forhold gjorde sig gjældende.

Så vidt, jeg har kunnet se, er alle stednavne med i registeret. Så det vil være en god ide altid at tjekke stednavnet for den person, der søges efter.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link