Oluf August Nielsen (1838-1896) blev født på "Endrupholm" ved Bramminge som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark".

Artiklen "Herregårde i Koldingegnen" fik han optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi", 1876-77. Sidst i artiklen er der citeret 16 dokumenter fra perioden 1427-1509. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. De 16 dokumenter fremgår af siderne 24-38.