Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

I 1899 fik Nyrop i Tidsskrift for Kunstindustri optaget sin artikel: "Danske middelalderlige Gildesegl". Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne et særtryk. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søbar PDF-fil, der kan downloades via dette link