Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Historiske Efterretninger om GØRDING HERRED" af O. Nielsen, Dr. phil. Arkivar, 1872

Oluf August Nielsen (1838-1896) blev født på "Endrupholm" ved Bramminge som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark". Mange af hans tidlige historiske bøger og artikler omhandler herreder i Vestjylland, heriblandt "Historiske Efterretninger om Gørding Herred. Første Afdeling. Det nuværende Gørding Herred", der udkom i 1872.

Bogen er i 1978 genudgivet af "Historisk Samfund for Ribe Amt", der har tilføjet følgende forord:

Historisk Samfund besluttede for et par år siden at genudgive dr. phil. Oluf Nielsens herredsbeskrivelser fra Ribe amt, som har været udsolgt i mange år. I 1976 genudsendtes Malt herred, og rækken fortsættes nu med bogen om Gørding herred.

Historiske Efterretninger om Gørding Herred blev oprindelig trykt i Danske Samlinger i 1872. Med denne nyudgivelse vil det atter være muligt for lokalhistorisk interesserede at erhverve denne klassiker i vor vestjyske lokalhistorie. For støtte til udgivelsen takkes Bramming og Holsted kommuner.

I den oprindelige udgave fandtes ingen indholdsfortegnelse; for at lette bogens brug er en sådan tilføjet nedenfor.

Historisk Samfund for Ribe Amt har givet mig lov til at scanne denne genudgivelse. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.