Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Et Bidrag til HINDSHOLM's Historie". Ved Lærer Axelgaard, Langø, 1922-24

Thue Axelgaard (1860-1934) blev født i Stubdrup i Harte sogn i Vejle amt og kom i dåben til at hedde Thue Jensen. Han var i mange år førstelærer på Langø skole på Hindsholm og fik i årene 1922-24 optaget 4 artikler om Hindsholms historie i „Aarbøger for Odense og Assens Amter”. 

„Historisk Samfund for Fyn” har scannet artiklerne til søgbare PDF-filer, der kan hentes her:

1922: Fra Hindsholm for 100 Aar siden

1923: Et lille Bidrag til Hindsholm Historie før Aar 1600

1923: Om Kvægsygen på Hindsholm i det 18de Aarhundrede

1924: Et bidrag til Hindsholms Historie. Særlig Tiden fra 1578 til 1608